نحوه نصب و تنظیم در Window Phone:

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید. سپس کلید + را بزنید و تنظیمات زیر را انجام دهید.

– پورت L2TP

Server name or IP address:

Type: L2TP with IPSec
Connect using: username+password+preshared key
Username: username
Password: password
Preshared key: ۱۲۳
Connect automatically: on
Send All Traffic: on
توجه: به جای username، نام کاربری و به جای password، رمز عبور خود را بنویسید.

آدرس سرور

mob.irsafer.ir