آموزش سرویس L2TP برای ویندوزفون


آموزش سرویس L2TP برای ویندوزفون

لیست سرورها

Server name or address:  آدرس سرور
VPN Type: L2TP/IPSec with pre-shared key
Connect using: username+password+preshared key
Preshared key: ۱۲۳
Type of sign-in info: User name and password
Username (optional): نام کاربری خریداری شده
Password (optional): رمز عبور

توجه: به جای username، نام کاربری و به جای password، رمز عبور خود را بنویسید. همچنین آدرس سرور های بیشتری را از لیست بالا میتوانید دریافت نمایید.