خبر فوری-مولتی سرویس

بدلیل کند شدن سرویس تونل پلاس تمامی کاربران “مولتی سرویس” میتوانند از سرویس های جدید استفاده کنند

سرویس جدید مولتی سرویس داری ۸ سرویس همزمان در یک اکانت میباشد

شامل :

سیسکو ، Fte & Obs PRoxy ,… میباشد

برای دانلود و آموزش سرویس به لینک زیر دانلود کنید

آمورش سرویس جدید برای کاربران مولتی سرویس

پست مرتبط