کلیه سرورها اختصاصی و نیمه اختصاصی بوده و از معتبرترین دیتاسنترهای جهان میباشد ( ۸ سرور اختصاصی )

محل سرور وضعیت سرورها
ukانگلیس : (Cisco VPN) سرور اختصاصی
آنلاین
ukانگلیس : (Multi Service) سرور ۱
آنلاین
ukانگلیس : (Multi Service) سرور ۲
آنلاین
deآلمان : (Multi Service) سرور ۳
آنلاین
frفرانسه : (Multi Servie) سرور ۴
آنلاین
US امریکا : (Kerio VPN) سرور ۱
آنلاین
ukانگلیس : ( Kerio vpn) سرور ۲
آنلاین
uk IRانگلیس/ایران : (Mobile pptp VPN) دو سرور نیمه اختصاصی
آنلاین

 برای اطلاع از آخرین وضعیت سرورها همیشه به این بخش مراجعه کنید

بزودی سرور های دیگر اضافه خواهد شد

free stats